Over Davy

image

Davy Schroyen

Davy behaalde zijn masterdiploma's TEW Marketing (2007) en Beleidsmanagement (2009) aan de Universiteit Hasselt en studeerde Journalistiek (2013) bij Syntra Limburg. Sinds 2009 is hij actief in de publieke sector, daar is hij momenteel attaché P&O en PMO coördinator bij de FOD Financiën. Verder is hij ook actief als consultant (sociale media, webdesign en mobile devices) en blogger (ondermeer bij Bloovi en Fedra). Daarnaast zetel hij ondermeer in de CERA Regionale Adviesraad Midden-Limburg. In het verleden was hij ook actief als PR manager bij The Mobile Revolution, het bestuur van de almunivereniging Continéo en het coreteam van Club35.

Master TEW Marketing (2002-2007)

uhasselt2Waarom?

Ik heb oorspronkelijk heel hard getwijfeld tussen rechten in Leuven en journalistiek of marketing op een hogeschool in Hasselt of Diepenbeek. Rechten viel al snel weg omdat ik mij niet echt geroepen voelde om me 5 à 6 jaar achter de boeken te verschuilen. Ik wou een opleiding die mijn creatieve kant ook nog een uitlaat ging geven. Na de jobmarkt, zowel financieel als inhoudelijk, te bekijken voor zowel afgestudeerde journalisten als marketeers viel mijn keuze al snel voor de marketing richting.

De keuze tussen universiteit en hogeschool was eigenlijk ook al beslist in het voor deel van de PHL tot mijn klastitularis terloops liet vallen dat inderdaad de beste keuze was voor mij. “Ge hebt uw eindwerk schitterend verdedigd, als ge verzekeringen verkocht had ge er een kwijt geraakt aan mij.” – tot daar ging het goed – “Enja universiteit zou misschien toch wel wat zwaar voor u geweest zijn.”  Daarna kon ik natuurlijk niet meer anders dan mij wel in te schrijven op het toenmalige Limburgse Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt ) met mijn ogen gericht op een licentiaat TEW – Marketing.

Eindverhandeling

Dankzij de enorm gewaardeerde hulp van mijn promotor Marina Vaes en copromotor Gilbert Swinnen schreef ik in 2007 mijn eerste eindverhandeling “De behoeftes van 50-plussers ten opzichte van GSM-toestellen”. De titel en inhoud was vooral geïnspireerd door de mobiele geek in mij. Niettemin was deze thesis mijn eerste kennismaking met echt academische onderzoek en ik moet toegeven na de eerste slapeloze nachtjes ontwikkelde ik een oprechte waardering ervoor. Daarom ben ik het mobiele gebeuren altijd blijven opvolgen en zodoende ben ik later bij The Mobile Revolution terecht gekomen.

Download eindverhandeling “De behoeftes van 50-plussers ten opzichte van GSM-toestellen”

Master TEW Beleidsmanagement (2009-2011)

uhasselt2Waarom?

In 2009 begon ik aan mijn loopbaan als federaal ambtenaar bij de FOD Economie. Aangezien ik mij graag verder wou verdiepen in de economische details van het overheidswezen ging ik na enkele weken al op zoek naar relevante literatuur. Op die manier viel mijn aandacht op de master TEW Beleidsmanagement die iemand uit mijn vriendenkring volgde aan de Universiteit Hasselt. Mijn interesse in deze materie samen met de herhaalde opmerking dat zoiets niet te combineren met voltijds te werken vormde de basis voor mijn (mogelijk wat impulsieve) inschrijving. Maar eens begonnen was er voor mij natuurlijk geen weg terug, opgeven ligt niet in mijn stijl.

Download eindverhandeling “Belgisch kartelbeleid: een Regulatory Impact Assessment” 

Journalist – Syntra Limburg (2011-2013)

syntralimburgWaarom? 

Journalistiek is altijd al een van mijn interesses geweest. Een beetje logisch, want ik ben altijd al iemand geweest die vlot en graag schrijft. Tijdens mijn kandidatuurjaren op de Universiteit Hasselt (toen nog het Limburgs Universitair Centrum) plaatste Johan Ackaert als toenmalig docent sociologie (geloof ik, het is ondertussen al lang geleden) ook de nodige fascinatie over de macht van journalistiek. In een enkel lesuur kon hij met enkele goedgekozen voorbeelden aantonen hoe we soms (veel) te snel journalisten op hun woord vertrouwen terwijl in een andere krant hetzelfde verhaal  heel anders werd weergegeven. Ook tijdens mijn tijd als voorzitter van de Studentenraad van de Universiteit Hasselt kwam ik meermaals in contact met de media. De ene keer al wat constructiever dan de andere. 

Toegegeven, journalistiek stond hoog op mijn favorietenlijstje toen ik in 2002 mijn studierichting voor het hoger onderwijs moest kiezen. Uiteindelijk heeft die echter het onderspit moeten delven omdat ik toch eerst voor een universitair studie wou gaan. De schrijver in mij kon gelukkig nog zijn uitlaat vinden binnen het studentenleven als scriptor in de studentenvereniging Filii Lamberti.

In de zomer van 2011 werd ik lid van de webredactie van The Mobile Revolution waar ik voor het eerst sinds lange tijd mij nog eens creatief kon uitleven achter een toetsenbord. Na een vijftal artikels moest ik toch wel tot de vaststelling komen dat onze eindredactrice steeds een aantal kleine maar heel terechte aanpassingen maakte voor mijn artikels gepubliceerd werden. Nu ik weet heel goed dat Sigrid dat met plezier doet, maar ik heb nu eenmaal een constante drang naar zelfverbetering. Dus toen ik tegelijkertijd mijn oog liet vallen op de Syntra weekend-opleiding “Journalist” hoefde ik niet lang na te denken. 


 

FOD Financiën (januari 2013 tot heden)
FODFinFunctie: Attaché P&O regionaal – PMO Coach

 • Stagebegeleiding
 • Begeleider – lesgever evaluatiecycli 
 • PMO-coach

Functie: Projectleider modernisering (stafdienst Personeel en Organisatie; 1 januari 2013 tot 20 juni 2014)

 • Interne communicatie
 • Coördinatie ICT-projecten binnen de stafdienst P&O
 • PMO-coach
Nieuw-Vlaamse Alliantie (juli 2012 – december 2012)
n-va2Functie: Stafmedewerker online communicatie

 • Persberichten en nieuwsbrieven
 • Sociale media beleid
 • Beheer website(s)
 • Beheer intranet
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (februari 2009 – juni 2012)
FODEconomieFunctie: Attaché Economist – inspecteur

 

 • Onderzoek- en inspectiefunctie in het kader van de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging.
  • Lid van de economische cel.
  • Vertegenwoordiger van België binnen het ECN (European Competition Network)
  • Projectleider integratie Sharepoint op dienstniveau
 • Lid werkgroep New Intranet
 • Lid Transversaal team (denktank)
Universiteit Hasselt (oktober 2010 – september 2011)
uhasselt2Functie: Vrijwillig medewerker

 • coördinatie en evaluatie van het “Tutor Traint Talent” project.
Kuehne + Nagel KN (juni 2008 – januari 2009)
KNFunctie: Junior Logistic Engineer

 • Analyse en optimalisatie van het stockmanagementsysteem
 • Uitwerken en implementeren van nieuwe productieprocessen
 • Optimalisatie van huidige productieprocessen
 • Opstellen en uitwerken van offertes voor nieuwe klanten
 • Kostencalculatie
 • Redactie van opleidingsdocumenten en werkinstructies
 • Voorbereiden en geven van de opleidingen.
Groep KBC NV (september 2007 – februari 2008)
KBCFunctie: ICT analist

 

 • Conceptueel en functioneel ontwerp van nieuwe softwarepakketten
De Lijn Limburg (oktober 2010 – september 2011)
DeLijnBedrijfsproject bij De Lijn, hoofdzetel Limburg te Hasselt

 • analyse van de invoering van de Balanced Score Card

Stage bij De Lijn, hoofdzetel Limburg te Hasselt:

 • evaluatie jaarverslagen
 • analyse promotiedossiers

 

Regionale adviesraad CERA – Midden-Limburg (2011 – heden)
cera_logo Cera is een coöperatieve financiële groep die haar oorsprong vindt in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die tijdens het einde van de 19de eeuw armoedebestrijding en zelfhulp via samenwerking nastreefde. In 1892 werd in België de eerste coöperatie opgericht, waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde CERA Bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC. Enerzijds groepeert Cera de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank, anderzijds herbront Cera de ‘oude’ coöperatieve waarden, wat betekent dat de filosofie en de werking van Cera steunen op de grondprincipes van de coöperatie. Hierdoor heeft Cera een financiële én een maatschappelijke opdracht. (Bron: website Cera)

Sinds januari 2011 ben ik mandaathouder voor Ham in de Regionale Adviesraad (RAR) Midden-Limburg. Deze beslist over alle subsidieaanvragen voor de regio Midden-Limburg.

Indien u denkt dat u een project hebt dat in aanmerking komt voor ondersteuning door CERA, raad ik u in eerste instantie de CERA website te raadplegen. Indien u daarna nog verdere vragen hebt, kunt u mij steeds contacteren via het contactformulier. 

The Mobile Revolution (2011 – 2014)
TMR

The Mobile Revolution was een website die zich toelegt op berichtgeving omtrent mobiele applicaties, toestellen en marktontwikkelingen. Zij richtte zich op een breed publiek maar levert op dit moment alleen nog maar Nederlandstalige content. Verder engageerde zij zich om de Belgische mobiele community stimuleren en informatie over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van mobiele technologieen delen met haar lezers.

In juni 2011 werd ik lid van de redactie en sinds begin 2012 ondersteun ik de dagelijkse werking als PR manager. U kunt hier een overzicht vinden van mijn artikels op The Mobile Revolution. Het project werd in februari 2014 afgesloten wegens onvoorzien omstandigheden.

Functies bij The Mobile Revolution

 • PR Manager (2012 – 2014) 
 • Blogger (2011-2014)
 • Event Manager App of the Year 2012 (zie Projecten – App of the Year 2012)

N-VA Ham (2011-2013)

n-va2Kort nadat ik mijn lidkaart bij de N-VA had aangevraagd vervoegde ik het lokale afdelingsbestuur (toen nog in volle oprichting) als afdelingssecretaris.  Een goed half jaar later werd ik bij de eerste bestuursverkiezingen verkozen tot afdelingsvoorzitter. Na een geslaagde deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 kan ik met trots zeggen dat onze lokale afdeling er in geslaagd is zich lokaal te veranderen. Van nul naar vier zetels is iets om trots op te zijn niet?

Tijdens de bestuursverkiezingen van 2014 besloot ik echter om na de verkiezingsstrijd en de intense periode als stafmedewerker op het partijsecreteriaat een stapje achteruit te nemen om mij te kunnen concentreren op andere projecten. Er zijn maar 24 uren in een dag en je moet keuzes maken in het leven. Niettemin kijk ik met een tevreden blik terug op mijn tijd als actief N-VA-lid, het was een zeer leerrijke en verhelderende periode op meerdere vlakken.

Studentenvertegenwoordiging (2004 – 2007)
header_logo

 • Ondervoorzitter studentenraad AUHL (2005-2007)
 • Lid Raad van Bestuur AUHL (Associatie UniversiteitHogescholen Limburg) (2005-2007)
 • Lid van de raad van bestuur Universiteit Hasselt (2005-2007)
 • Voorzitter Studentenraad Universiteit Hasselt (2005-2007)
 • Stuurgroep nieuwbouw universitaire campus Hasselt
 • Raad van Studentenvoorzieningen Universiteit Hasselt
 • Secretaris Sportraad Universiteit Hasselt
 • Faculteitsraad Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Lid Studentenraad Universiteit Hasselt (2004-2007)
 • Subcommissie onderwijs “evaluatie en hervorming studieaanbod Toegepaste Economische Wetenschappen
Studentenverenigingen (2004 – 2007)

CaeruleusFiliiLamberti

 • Senior hoogstudentenclub Caeruleus
 • Secretaris en penningmeester hoogstudentenclub Caeruleus
 • Scriptor studentenvereniging Filii Lamberti
 • PR Externe relaties Studenten Coördinatie Commissie (voorloper studentenraad)
Quotes
Een aantal uitspraken, gezegden en levenswijsheden om even bij stil te staan

Nil volentibus arduum ~ Niets is moeilijk voor zij die willen

“I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” – Marilyn Monroe

Idealism is what precedes experience; cynicism is what follows. – David Wolf

I hate mankind, for I think myself one of the best of them, and I know how bad I am. – Joseph Baretti 

There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal – Friederich Hayek

In the long run, we are all dead – Keynes

I wanted to do everything everybody told me I coudln’t ever do – Madonna 

Life is really simple, but we insist on making it complicated – Confucius 

I would be delighted to offer any advice I can on understanding women. When I have some I’ll let you know. – Captain Jean-Luc Picard

You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life. – Winston Churchill

Pin It on Pinterest